Bài đăng

Cá mú tươi, sống giá bao nhiêu? Mua ở đâu?